21Şub

Simbiyotik mikroorganizmalar nedir ve ürün kalitesini artırmak üzere nasıl kullanılırlar?

Yüksek üretim ve kazanç elde etmek amacıyla yoğun tarım genetiği geliştirilmiş türlerin yanı sıra yüksek su, besin ve pestisit tüketimi ile karakterize edilmiştir. Bu sistem, mikrobiyal biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açarak fırsatçı ve oksidatif mikroorganizmaların yararına bir dengesizliğe ve toprak kalitesinin kötüleşmesine sebep olur. Bunun sonucunda, üretim potansiyelinde ve ürün veriminde düşüş gerçekleşir.

Dolayısıyla, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak pratik ve gerekli bir strateji olarak, faydalı mikroorganizmaların kullanımı ve bunların yoğun tarım sistemi içinde bitkiyle ve birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmalıdır.

Bitkinin mikroorganizmaları ve kökleri toprakta birlikte yaşarlar ve etkileşim halindedirler. Bu işlemi gerçekleştirme yöntemleri temelinde, mikroorganizmalar; simbiyotik, ilişkisel, serbest yaşayan ve endofitik olmak üzere 4 mikrobiyal gruba ayrılırlar.

 

SİMBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR NEDİR?

Bitki ile simbiyotik veya karşılıklı olarak ilişkili olan mikroorganizmalardır. Her ikisinin de gelişme ihtiyacından doğan bir doğrudan bağlantı oluştururlar ve bu durum mikorizal yapıların artmasına sebep olur.

 

MİKORİZAL SİMBİYOZ NEDİR?

Mikorizal simbiyoz, mikorizal fungus ile zirai amaçlı bir çok bitkinin kökünde bulunan genç hücreler arasında su ve besinlerin karbon ile değiştirildiği karşılıklı fayda ilişkisidir.

Bu süreçte, fungus, toprağı araştıran ve besin öğeleriyle suyu emerek bitkiye taşıyan dışsal miselyum aracılığıyla kökün dışına doğru büyür. Aynı zamanda fungus, topraktan elde edilen besinlerin bitkiye aktarıldığı kök içinde, arbüskül adı verilen özelleşmiş yapılar üretir.

 

Tüm mikorizal funguslar aynı değildir: aynı özelliğe sahip olmadıklarından aynı sonuçları elde etmezler.

 

MycoUp, MycoUp Activ ve Resid HC içeriklerinde, Symborg tarafından keşfedilerek patentlenen yeni ve özel bir mikorizal fungus barındırırlar: Glomus iranicum var. tenuihypharum.

Glomus iranicum var. tenuihypharum, yoğun tarım koşullarında yüksek etki sağlamasını sağlayan özel niteliklere sahip olan bir mikorizal fungustur:

· Yüksek miktarda dışsal miselyum üretimi.

· Kökte harici sporülasyonu.

· Yüksek gübre konsantrasyonlarına karşı tolerans.

 

GLOMUS IRANICUM VAR. TENUIHYPHARUM’UN BİTKİLERE FAYDALARI NELERDİR?

· Daha yüksek mahsul üretimi ve homojenlik.

· Daha kaliteli meyve ve ticari kalibre.

· Daha yüksek üretim düzenliliği.

· Toprakta daha iyi fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler.

· Mahsulün stres etkenlerine karşı bitki dayanıklılığını artırır.

 

GLOMUS IRANICUM VE MAHSUL VERİMİNİZİ ARTIRMANIZDA SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLECEĞİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTER MİSİNİZ? LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ: