4Haz

Organik ve inorganik gübreler arasındaki farkı biliyor musunuz?

Gübreler, başlıca işlevi bitkilere, özellikle azot, fosfor ve potasyum, aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, kükürt ve optimum koşullar altında gelişmeleri için gereken diğer mikro besinler gibi besinleri sağlamak olan ürünlerdir.

Günümüzde kullanılan gübreleme uygulamaları nispeten yenidir. Geçmişleri 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktayken, geleneksel gübreleme uygulamaları çok daha eskidir. Buraya kadar, hayvan gübresinin gübrelemeye etkisini bilmeyen var mı?

Ancak burada hayvan gübresi hakkında konuşmayacak, biraz daha ileri gideceğiz çünkü organik ve inorganik gübreler arasındaki farkları bilmek, her birinin doğru uygulanmasını anlamak için esastır. Doğru gübre, diğer olumlu etkilerinin yanı sıra besin eksikliklerini önlemeye yardımcı olur, çevresel etkiyi azaltabilir ve çiftçilere tasarruf sağlar.

Cultivo-Qlimax2.png

Hepsinden önce bazı tanımlara bakalım.

Gübre nedir? Gübrelerle ilgili 28 Haziran tarihli 506/2013 sayılı İspanyol Kraliyet Kararnamesinde bulduğumuz tanım şöyledir: “Tarımda veya bahçecilikte kullanılan, besin içeriği nedeniyle bitkilerin büyümesini kolaylaştıran, verimlerini artıran ve bitkilerin kalitesini iyileştiren bir ürün veya özel etkisi nedeniyle toprağın verimliliğini veya fiziksel, kimyasal veya biyolojik özelliklerini uygun şekilde değiştiren bir üründür.”

Peki inorganik gübre nedir?

What about inorganic fertilizer? Bakalım, aynı kraliyet kararnamesi ne diyor: “Ekstraksiyon yoluyla ya da fiziksel veya kimyasal nitelikteki endüstriyel işlemlerle elde edilen, beyan edilen besin maddeleri mineral formda olan gübre”. Bunlar mineral gübreler veya kimyasal gübreler olarak da bilinirler.

Son olarak, organik gübre “hayvansal veya bitkisel kökenli karbonlu maddelerden oluşan” bir gübredir.

İNORGANİK VE ORGANİK GÜBRELER ARASINDAKİ FARKLAR

Girdilerin kökeni ile başlayalım. İnorganik gübreler kaya ve minerallerden hazırlanarak, fiziksel ve kimyasal süreçlerle oluşturulur. Organik gübreler için, hammaddelerin kökeni bitkisel ve hayvansaldır.

Onları birbirinden ayıran bir diğer özellik ise; organik gübrelerin bitkiler tarafından özümsenebilmesi için toprakta mikroorganizmalar tarafından mineral besin maddelerine dönüştürülmeleri gerektiğinden, toprak kalitesini artırmaları ve toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olmalarıdır.

İnorganik gübreler daha çözünebilirdir. Bunun avantajı, besin maddelerinin bitkiler için hızlı bir şekilde kullanılabilir olmasıdır, ancak bir dezavantajı da vardır: fazla su olduğunda, bu besin maddelerinin bir kısmı erozyon veya sızıntı sonucu boşa gidebilir ve toprak ile suyu aynı anda kirletebilir. Öte yandan, organik gübreler daha az çözünebilirdir, dolayısıyla besin maddeleri bitki tarafından kademeli olarak kullanılabilir ve bu da uzun süreli etkileri nedeniyle bir avantaj olarak kabul edilir.

İnorganik gübreler atık oluşturabilir ve aşırı kullanımı halinde toprağa zarar verebilir.

Buna ilaveten, organik gübrelerin üretimi genellikle daha az enerji gerektirir ve çiftçinin daha az maddi çaba sarf etmesini gerektirebilir.

ORGANİK GÜBRELER, GELECEĞİNİZİN GÜBRELERİ

Birçok organik gübre toprağın kendisinde bulunan doğal malzemelerden (bakteriler, mantarlar, böcekler, algler ve diğer organizmalar) meydana gelir. Peki tam olarak nasıl çalışırlar?

Bunu bir örnekle açıklayacağız: Biyo-gübrelerimizden biri olan VitaSoil.

VitaSoil WP rizosferik mikroorganizmalardan formüle edilmiş bir başka Symborg biyo gübresidir. Besin maddelerinin kilidini açmaya yardımcı olmanın yanı sıra, azotu bağlar ve fosfor ve diğer besin maddelerini çözünebilir hale getirir. Bu, bitki veriminin artmasına ve rizosferik mikrobiyal popülasyonları artırarak toprakların ve tarımsal ortamların yeniden canlandırılmasına olanak sağlar.

Yeni bir tarım modelinin fazlasıyla gerekli olduğu mevcut durumda, Symborg’da organik gübrelemeyi tercih ettik çünkü bu, bitki karlılığından ödün vermeden sürdürülebilir olabilir. Peki ya siz, siz de bu değişime katılır mısınız?

MİKROBİYAL YENİLEYİCİ

VitaSoil WP, seçilmiş rizosferik mikroorganizmalardan oluşan bir toprak yenileyicidir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Packshot-VitaSoil-WP_ES-MEX_v2.0.png
VitaSoil WP, yoğun tarım sistemlerinde mikrobiyal popülasyonu artırarak verimsizleşmiş toprakları yeniden canlandırır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN