7Nis

Mikorizalar ürün veriminizi arttırmaya nasıl yardımcı olur?

Ürün veriminizde kayıp mı fark ettiniz? Meyvelerinizin boyutu beklediğinizden daha mı küçük veya kalitesi daha mı yetersiz? Mikorizalarınıza dikkat edin.

Mikoriza bir mantar ve bir bitki arasındaki simbiyotik, yani karşılıklı faydaya dayalı ilişkiyi tanımlayan bir terimdir. Bu yazıda, ürün veriminizi arttırmaya nasıl yardımcı olduklarını anlatacağız.

Haydi başlayalım. Toprak, çok sayıda organizmaya ev sahipliği yapan canlı bir yaşam alanıdır. Bu organizmalar çok çeşitli tür ve boyutlarda olabilir. Çıplak gözle algıladıklarımız (solucanlar, böcekler, vb.) ve gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olanlar – mikroorganizmalar- (mantarlar, bakteriler, vb.) mevcuttur. Bu mikroorganizmaların doğru yönetilmesiyle bitkilerinizde daha fazla verim, daha iyi kalibreleri ve daha yüksek kalitede meyveler elde edebileceğinizi biliyor musunuz?

micorrizas-3.jpg

Mikorizalar nedir ve bitkilere nasıl fayda sağlarlar?

Mikoriza terimi mantarlar ve bitki kökleri arasındaki simbiyotik ilişkileri ifade eder. Neden önemlidirler? Çünkü, mantarlar topraktaki mineralleri ve çürüyen materyalleri  bitki kökleri tarafından özümsenebilecek bir forma dönüştürerek onların beslemelerine ve gelişimlerine katkıda bulunurlar. Buna karşılık, bitkiler mantarların yaşaması ve çoğalması için ihtiyacı olan şekeri, amino asitleri, yağ asitlerini ve diğer organik maddeleri kökleri aracılığıyla salgılarlar.

Bu şekilde, bitkiler gelişimleri için temel ihtiyaçları olan fosfor ve azot gibi besinleri daha verimli bir şekilde emer. Örnek olarak, aynı zamanda su emilimini ve su stresi koşullarına ve tuzlu topraklara karşı direnci de geliştirirler.

Mikorizal mantarların varlığı, aynı zamanda bitkilerin patojenik organizmalara karşı savunmasını da geliştirir, ve hif ve filament ağları sayesinde toprağın yapısını iyileştirir.

Mikorizalar ve biyolojik uyarıcı ve biyolojik gübre etkileri

Son yıllarda toprak mikrobiyolojisi üzerine yapılan araştırmaların çoğunluğu mikroorganizmalara ve bunların bitkiler üzerindeki yararlı etkilerine odaklanmıştır. Bu alandaki çabalar, sürdürülebilir bir şekilde uygun bitki büyümesini sağlamak için mikorizaların varlığını arttırmaya odaklanmıştır. Örneğin Symborg’da, on yıldır mikorizal mantarlar üzerinde çalışmalarda bulunuyoruz. Yıllarca süren araştırmalardan sonra, sulama sistemleri için MycoUp ve MycoUp Activ, ekimde direk uygulama için bir mikrogranül olan Resid MG ve tohumların kaplama için Resid HC. Adlı biyolojik uyarıcıyı formüle etmek için kullandığımız Glomus iranicum var. tenuihypharum’ı izole etmeyi başardık.

Bunlarla birlikte, daha büyük üretim, yüksek kalite ve meyve boyutu için su ve besin emiliminin verimliliğini arttırarak bitkilerin kök sistemlerinin büyümesini teşvik ettik ve toprakta daha iyi fiziksel ve kimyasal özellikler elde ettik.

 

Şu sonuçlara bakınız:

MycoUp  uygulaması sayesinde, örnek olarak, Crimson çeşidi üzümlerinde, üretim %59 oranına kadar arttı ve salkım ağırlığı, raf ömrü ve olgunluk endeksi üzerinde fark edilir ölçüde gelişim sağlandı. Airén çeşidinde %14 daha fazla üzüm elde ettik. Irkların ilk yılındaki üretimde %30’luk bir artış oldu.

Kavun ve mısır gibi ürünlerde verimliliği %20’den daha fazla bir oranda arttırdık. Universa ve Soprano çeşidi patateslerinde sırasıyla %13 ve %19’luk üretim artışı oldu. İşleme endüstrisi için domateslerde mikroorganizmalarla işlenen ürünlerin verimliliğinde 10%’dan fazla bir artış oldu. Biber ve marullarda %15’den daha yüksek artışlar görüldü.

Catherine çeşidi şeftalisi üretiminde ağaç başına ortalama 8.4 kg ve devebastı çeşidi şeftalisi üretiminde ortalama %6.5 ve %19.3 arası bir artış gözlemledik. Elma ağacı üretiminde %15.9’luk bir artış elde ettik.

CEO’muz Jesús Juárez’in dediği gibi “Symborg, tarımı dönüştürmek ve çiftçilere karlılık ile sürdürülebilirliği birleştirmesinde yardım etmek amacıyla doğdu. Yenilikçi biyoteknolojik çözümlerimizle, acil değişiklikler talep etmeye başlayan tarım modeliyle, henüz gelmemiş olan model arasındaki köprü olmak istiyoruz.” Bize katılır mısınız?

Biyolojik uyarıcılar

Packshot-MycoUp-Generic.png

MycoUp

Etken madde olarak özel olarak seçtiğimiz mikorizal fungusları içeren biyolojik aşılayıcı.

DAHA FAZLA BİLGİ
MycoUp_Activ_banner1.png

MycoUp Activ

MycoUp Activ ile bitkiler maksimum düzeyde gelişirken bitki verimi de artar.

DAHA FAZLA BİLGİ
Packshot-ResidHC-Generic.png

Resid HC

Arbusküler mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren zirai amaçla kullanılmak için tasarlanmış organik ürün.

DAHA FAZLA BİLGİ
Packshot-ResidMG-Generic.png

Resid MG

Etken madde olarak özel olarak seçtiğimiz mikorizal fungusları içeren biyolojik aşılayıcı.

DAHA FAZLA BİLGİ