3Tem

Glomus iranicum var. tenuihypharum nedir ve neden diğer mikorizal funguslardan daha iyidir?

Bazıları ona “mucize fungus” diyor. İspanya’nın Murcia Bölgesinde bulunan, ekstrem koşullar altındaki bir hipersalin gölde keşfedilmiştir. Hiçbir şeyin yaşayamayacağı düşünülen o yerde, Lavanta cinsi bir bitki yetişmekteydi. Peki nasıl oldu da bu bitki, böylesine olumsuz koşullar altında gelişebildi?

Bitki köklerine bağlı bu arbusküler mikorizal fungusu, işte böyle bulduk. Bu fungusun, kendisinin bir tür kök sistemi olan hifleri, tuzluluğun zararlı etkilerinden etkilenmiş gibi görünmüyordu ve bitkiyle alışveriş halinde su ve besin maddelerini emilimi devam edebiliyordu. Bu durum, Lavanta bitkisinin, ekstrem koşullara rağmen hayatta kalmasını mümkün kılmıştır.

Keşfedilen fungus; Glomus iranicum var. tenuihypharum adı verilen ve nihayet, Budapeşte Anlaşması kapsamında biyolojik uyarıcı olarak kullanılmak üzere depolanan ilk ve tek tür olarak Symborg tarafından patentlenen bir arbusküler mikorizal fungus (AMF) idi.

Symborg, günümüzde çiftçilerin tarımda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine ve daha üretken, kârlı ve sürdürülebilir ürünler yetiştirmelerine yardımcı olmak adına, buna dayalı bir dizi biyolojik uyarıcı çözümü geliştirmiştir.

On iki yıl sonra bugün, dünya genelinde, bu türün olağanüstü bitkiler yetiştirmedeki etkinliğini kanıtlayan binlerce tarımsal deneyim mevcuttur.

Peki Glomus iranicum var. tenuihypharum fungusu nasıl çalışmaktadır ve onu diğer mikorizal funguslardan ayrıştıran şey nedir? Size her şeyi aşağıda anlatacağız.

 

Glomus iranicum var. tenuihypharum nedir?

Glomus iranicum var. tenuihypharum, bitki ile simbiyotik bir ilişki kuran, yani fungusun fotosentez sırasında üretilen şekerler karşılığında bitkiye su ve besin sağladığı karşılıklı yararlı bir bağ oluşturan özel bir arbusküler mikorizal fungus (AMF) türüdür. Bu süreç bitkinin kök sisteminin büyümesini yardım eder ve fotosentetik aktivitesini artırır. Ayrıca mikorizal simbiyoz, ekinlerin CO2 yakalamasını artırmasını ve su (WUE) ile besin maddelerini (NUE) daha verimli kullanmasını sağlar..

Simbiyoz, fungusun kök tüyleri aracılığıyla bitkinin köklerine girmesiyle başlar. Daha sonra fungus, su ve besin maddelerini şekerle değiştirdiği yapılar olan arbusküller oluşturarak bitki hücrelerinin içine yerleşir.

Kendi büyümesi için, fungus, su ve besin maddelerini absorbe edebilen ve bunları arbusküle doğru taşıyabilen bir ekstraradikal hif ağı (ekstramatrik miselyum) kullanır.

Dahası, bu fungus, kök büyümesinden sorumlu hormonlar olan oksinleri modüle ederek kılcal kök miktarını artırabilir ve fungusun yeni bağlantılar oluşturarak büyümeye devam etmesini sağlayabilir. Bu durum toprağı keşfetme kabiliyetini artırması nedeniyle, bitki için son derece faydalıdır.

Bu arada bitki, fungusla alışveriş yapmak üzere daha fazla şeker üretmek için fotosentezi artırabilir ve böylece bu faydalı simbiyoz döngüsünü devam ettirebilir. Artan fotosentez, fotoasimilatlara dönüştürülen daha fazla CO2 miktarının bir sonucu olarak bitkinin üretkenliği artırmak için kullanılmak üzere ek kaynaklar elde etmesini de sağlar.

Sonuçta olağanüstü bitkiler elde edilecektir: her bir damla sudan ve her bir gram besin maddesinden en iyi şekilde yararlanabilen inanılmaz verimli bitkiler, abiyotik stresleri (su stresi ve kuraklık, aşırı sıcaklıklar veya yüksek tuzluluk koşulları gibi) daha iyi tolere edebilen inanılmaz dirençli bitkiler ve artan verim, bitki başına meyve sayısı ile meyve ağırlığı ve gelişmiş meyve kalitesi parametrelerine (kalibresi, Brix derecesi, besin içeriği ve raf ömrü) olanak sağlayan yüksek karlı bitkiler.

 

Neden tüm mikorizal simbiyozlar eşit değildir?

Glomus iranicum var. tenuihypharum, kendisini diğer mikorizal funguslardan ayıran ve en yüksek mikorizal simbiyoz seviyesine ulaşmasını sağlayan eşsiz ve istisnai özelliklere sahiptir.

Birincisi, sporlarının küçük (5-30 mikron çapında) ve ekstra radikal olması sebebiyledir. Özellikle, sporlanma kılcal köklerin dışında gerçekleşirken, diğer mikorizal funguslarda olduğu gibi onları bloke etmez veya kırmaz, böylece, bitki yeni kılcal kök oluşturmak için enerji harcamak zorunda kalmaz.

Glomus iranicum var. tenuihypharum‘u farklı kılan ikinci özellik, toprağı keşfeden hiflerin bolluğudur. Bu fungus, diğer mikorizal funguslara göre dört kata kadar daha fazla ekstramatrik miselyum üretebilir. Bu, bitkinin su ve besin maddelerini emilim kapasitesini artırması için önemli bir rekabet avantajıdır.

Üçüncü ve son avantaj ise Symborg’un özel fungusunun 6 dS/m ve pH 4-9 değerlerine kadar olan topraklarda bile gelişebildiği için tuzlu koşullarına karşı yüksek dirence sahip olmasıdır. Bu, diğer mikorizal funguslara göre sürekli gübre kullanımından kaynaklanan tuzluluğa karşı daha iyi tolerans sağlar.

 

Mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum ile bitki kökleri arasındaki mikorizal simbiyoz.

 

 

 

Glomus iranicum var. tenuihypharum nerede bulunur?

Glomus iranicum var. tenuihypharum bazlı biyolojik uyarıcı çeşitlerimiz, etkinliği kanıtlanmış dört adet çözüme sahiptir.

Bunlardan ilki, çok çeşitli ürünlerde test edilen ve özellikle yüksek tuzluluk seviyelerinden etkilenenler olmak üzere tüm toprak türlerinde oldukça etkili olan, Glomus iranicum var. tenuihypharum bazlı bir biyolojik uyarıcı olan MycoUp‘tır.

MycoUp Activ, Glomus iranicum var. tenuihypharum ve kök sistemini geliştirip güçlendirirken aynı zamanda faydalı mikroorganizma popülasyonlarını teşvik eden Aktiv kompleksimizden oluşur. Bu çözüm, nematodların varlığında bile bitkinin optimum gelişimini mümkün kılar.

Ayrıca tahıllar, bakliyat ve yağlı tohumlar için tohum kaplama amacıyla geliştirilmiş bir biyolojik uyarıcı olan Resid HC‘ye sahibiz.

Ve son olarak, mikro granül formunda (1 mm çapında) konsantre bir formülasyona sahip tahıllar için özel olarak geliştirilmiş bir biyolojik uyarıcı olan Resid MG vardır. Resid MG, mikro granüller için mekanik bir dozajlama sistemi aracılığıyla ekim sırasında kullanılır.

 

Siz de olağanüstü bitkiler ister misiniz? Bu çözümleri hemen keşfedin: