1Eyl

Biyoteknoloji kuraklığın bitkilerin etkisini nasıl hafifletir

Biyolojik uyarıcı kullanılması, bitkileri kuraklığa karşı toleransını artırarak besinlerin ve suyun uzun süren kuraklık koşullarında bile emilimini iyileştirir.

 

Kuraklık, iklim değişikliğinin sonuçları daha belirgin hale geldikçe daha fazla telaffuz edilen bir iklim olayıdır. Bu olaya gittikçe artan şekilde sık rastlanmaktadır ve olayın şiddeti gittikçe artmaktadır.

Susuzluktan etkilenen bitkilerin yüzdesi son kırk yılda iki katına çıkmıştır. Her yıl bundan dolayı yaklaşık 120 milyon dekar kaybedilmekte, bu da tarım arazilerinin lisanlarının iptal edilmesine neden olmaktadır.

Dünya suyunun sadece %2,5’i tazedir. Bu bilgi doğrultusunda, FAO’ya göre bir günde bir kişinin tükettiği gıdayı üretmek için 2.000 ila 5.000 litre suya ihtiyaç duyulmaktadır ve suyun, toprağın ve bitkilerin verimi için esastır.

Amaçlardan birisi, bitkilerin aşırı sıcaklık artış ve azalmalarına, ayrıca kalıcı kuraklığın sonuçlarına yönelik en iyi şekilde tepki vermeleridir. Kısaca, diğer makalelerde halihazırda tartıştığımız  “abiyotik stres” (çevre şartlarının neden olduğu birçok stres).

Bu bağlamda, organik ürünler aşırı iklim koşullarında ve besinlerle suyun bitkiler tarafından emiliminin en ideal hale getirmeye yönelik çözümler sunmaktadır. Symborg, iklim değişikliğinin zorluklarına ve sürdürülebilir bitkilerin beslenmesinin iyileştirilmesine biyoteknoloji yoluyla cevap vermektedir.

Symborg ’un geliştirdiği  biyolojik uyarıcılar mikroorganizmaların faydalarını baz almakta ve bitkinin doğal biyokimyasal süreçlerine etki ederek besinlerin emilimini ve asimilasyonunu (özümleme) iyileştirmeleri olanağını sağlamakta, böylelikle hem kalite hem de miktar bağlamında bitki üretkenliğini en ideal hale getirmektedir.

 

GLOMUS IRANICUM VAR. TENUIHYPHARUM İLE BİYOLOJİK UYARICI

Glomus iranicum var. tenuihypharum mikoriza oluşturan faydalı bir mantardır. Yunanca kökenli bu terime aşina değilseniz, sizin için açıklamamıza izin verin. Bazı mantarlarla bitki kökleri arasındaki ilişkidir. Bitki kökleriyle bu simbiyotik ilişki mantarlara, besinlerle su değiş-tokuşu için şekerler sağlamaktadır. Değiş-tokuşun sonucu bitki biyolojik süreçlerinde daha fazla faaliyettir; bu sayede aynı şekilde ürün verir ve özellikleri gelişir.

Kuraklık koşullarıyla karşı karşıya kalındığı zaman bu mantarın etkileri özellikle suyun verimli kullanımının ölçülmesiyle görülür (su kullanımı verimliliği indeksi WUE aracılığıyla) Bugünlerde bu, fotosentez miktarının bitkide bir kilo kuru ağırlığa ulaşmak için kullanılan su miktarıyla ilişkilendirildiği, çok çalışılan ve saygın bir indekstir. Glomus iranicum var. tenuihypharum ile muamele edilen bitkiler, aynı su miktarıyla daha fazla miktarda verim artışı sağlanabilir.

 

“Fino çeşidi” limonu üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada görülebildiği gibi, WUE düzeyleri, kökmantar üreten mantarla aşılanmış örneklerde daha fazladır. Aşılamadan hem 75 hem de 150 gün sonra, örneklerimiz kontrole göre istatistiksel olarak farklı olmuştur.

Buna ek olarak, Glomus iranicum var. tenuihypharum’ nun bitki için başka faydaları da vardır. Bunlardan birisi, fotoasimilatlar oluşturmak üzere CO2 alımını artırtan fotosentez faaliyetinde artıştır. Önceki “Fino” limonu çalışmasında görüldüğü gibi, CO2 düzeyleri, bizim mikoriza oluşturan mantarımızla işleme tabi tutulmuş örneklerimizde çok daha fazla olmuştur.

Glomus iranicum var. tenuihypharum uygulaması, bitkilerin büyük çoğunluğuna uygundur ve organik çiftçilik dahil tüm tarım türleriyle korunmuş alanlar için uygundur..

Glomus iranicum var. tenuihypharum, MycoUp, MycoUp Activ, Resid HC ve Resid MG çözümlerimizde mevcuttur. Mikoriza oluşturan bu mantarı içeren biyolojik uyarıcıların aşağıdaki olumlu etkileri bulunmaktadır:

  • Kökte hızlı ve etkili kolonileşme.
  • Bitki tarafından artmış su emilimi.
  • Dengeli besin ve gübrelerin optimizasyonu.
  • Bitki rezervlerinin artmış miktarı.
  • Daha fazla fotosentez faaliyeti.
  • Bitkinin, kök sisteminde bir artış sağlayacak şekilde hormon dengesinde olumlu etki; ayrıca meyvenin daha iyi yerleşmesi, olgunlaşması ve kalitesi (Briks derecesi, sıkılık, ölçü vb.)

 

Çiftçinin mahsullerinde gördüğü doğrudan faydalar daha fazla üretim, daha iyi meyve kalitesi ve kalibre, daha iyi fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik toprak özellikleridir.

 

Siz ne düşünüyorsunuz? Mikroorganizma biyoteknolojisinin bitkilerinize getirdiği faydalardan yaralanmak ister misiniz?