24Kas

Biyolojik ürünler, belirsizlikle başa çıkma konusunda çiftçilere nasıl yardım edebilir?

Eğer bir çiftçiyseniz, yıllar geçtikçe belirsizlikle yaşamayı öğrenirsiniz. Çiftçilik işi, çoğu durumda sizin kontrolünüzde olmayan, sürekli zorlukları içerir. Hava nasıl olacak? Piyasalarda neler olacak? Öngörülmeyen masraflar çıkacak mı? Mahsullerimin hasadını iyileştirebilecek miyim? 

Belirsizlik, çiftçinin en büyük düşmanıdır. Ama tarlada belirsizlikle yaşamak yerine, kendinizi size daha fazla iç rahatlığı sunabilen araçlarla donatsanız nasıl olurdu? Okumaya devam edin, çünkü size biyolojik ürünler sayesinde tarımda belirsizliği nasıl azaltabileceğinizi ve karlılığı nasıl artırabileceğinizi anlatacağız.

Mevcut durumda verimli, sürdürülebilir ve kârlı gıdalar üretmek, çok önemli zorluklarla mücadele etmek anlamına gelmektedir. İklim koşulları giderek daha aşırı hale geliyor; kuraklıklar, seller, sıcak hava dalgaları… mahsullerimizi teste tabi tutan olağandışı hava olayları.

Sulama suyu giderek daha da kısıtlı hale gelen bir kaynak olmaktayken, üretim maliyetleri, çiftçinin kârlılığı üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Tüm bunlar, gıda üretiminin giderek daha çevre dostu olmasını gerektiren yeni düzenlemelerin arka planında gerçekleşmektedir.

 

Biyolojik ürün ile neyi kastediyoruz?

Mahsullerde biyolojik ürün kullanımı bizi belirsizlikten kurtararak, daha huzurlu bir konuma taşıyabilir. Neden mi? Çünkü su, besin maddeleri veya toprağın kendisi gibi kaynakları kullanırken mahsullerin verimliliğini artırarak hem hava koşullarından hem de insektisit ve hastalıklardan kaynaklanan stres karşısında daha dirençli olmalarına yardımcı olur. Daha sağlıklı, daha üretken ve dolayısıyla daha kârlı mahsuller. Ayrıca, üretim seviyelerini koruyabilmek için sentetik çözümlere olan bağımlılığımızı azalttığından, daha çevre dostu bir biçimde.

Bu biyolojik ürünler artık birer takviye değil, mahsullerimizi korumamıza ve kârlılığını artırmamıza yardımcı güçlü birer araçtırlar.

Örneklere bir bakalım:

  • Yararlı mikroorganizmalar. Bunlar, biyolojik uyarıcı etki gösterebilen, besin maddelerinin ve suyun emilimini artıran ve mahsullerin büyümesini, kalitesini ve verimliliğini teşvik eden, seçilmiş mikroorganizma türleri veya bitkiler için besin maddelerinin kullanılabilirliğini artıran, beslenmelerine ve büyümelerine yardımcı olan biyogübre türleridir.
  • Büyüme düzenleyiciler. Bu ürünler, bitkilerin büyümesini ve direncini stimüle eden doğan bileşenler içerirler. Amino asitler ve alg özleri içerebilirler.
  • Biyolojik böcek kontrolü. Böcek popülasyonlarını kontrol etmek için doğal avcıların mahsul ortamına sokulmasını gerektirmektedir.

 

Mahsullerinizden daha fazlasını elde edin

Her ne kadar tarımdaki belirsizlik, şüphesiz, tamamen yok olamayacaksa da daha verimli ve daha kârlı ürünler elde etmek için bazı stratejiler uygulayabiliriz.
Geleneksel tarımda, mahsullerimizi kimyasal ürünler kullanarak koruruz. Peki, biyolojik ürünler kullanmak da mantıklı mı? İyi verim ile mükemmel verim arasındaki fark, biyolojik ürünlerin kullanılıp kullanılmadığına bağlı olabilir. Bununla beraber, kötü bir hasattan edinilen berbat verim ile o seneyi kurtaracak verim arasındaki fark da buna bağlı olabilir.
Daha kârlı ve daha öngörülebilir bir üretim isteyen çiftçiler, biyolojik ürünleri yalnızca bir seçenek olarak değil, mahsullerini günden güne daha da iyileştirecek bir gereklilik olarak görmektedirler.

 

Ekstra verimli mahsullere yaklaşım

Çiftçiler, sürdürülebilirliğe ilişkin yeni düzenlemelere ve toplumun taleplerine uygun şekilde üretim yapmak zorundadırlar. Peki, çiftçiler kârlı bir üretim ile sürdürülebilir bir üretim arasındaki dengeyi nerede bulabilirler? Verimlilikte. Verimlilik, daha iyi üretim yapmamıza olanak sağlayan denge noktasıdır. Bunu bulmak kolay olmasa da biyolojik ürünler bize her bir santimetre toprağı, her bir damla suyu ve her bir gram besini verimli bir şekilde kullanmamızda yardımcı olur.

Biyolojik ürünler, bizi ekstra verimli mahsullere her zamankinden daha da fazla yaklaştırmak için doğanın bir yanıtıdır. Bunun açık bir örneği, verimliliğe giden yolda bize yardımcı olacak seçilmiş yararlı mikroorganizma türlerinin kullanılmasıdır.

Mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum‘un yaptığı da budur. Bitkilerle simbiyotik bir ilişki geliştirir. Bu bitki-fungus simbiyozu her iki tarafa da önemli faydalar sağlar: mahsulün kök sistemini artırır ve fotosentez gibi temel metabolik süreçleri harekete geçirir. Ayrıca mahsullerin CO₂ alımını artırmasını ve su kullanım verimliliğini (WUE) ile besin kullanım verimliliğini (NUE) güçlendirmesini sağlar.

Çiftçiler şu anda devasa zorluklarla karşı karşıyalar ve bu zorluklara bir yanıt verilmesi gerekiyor. Artan sıcaklıklar ve yağışlardaki değişiklikler, su kıtlığı, biyolojik çeşitliliğin kaybı, gezegenin gıda güvenliği, değişen ve artan haşereler ve hastalıklar, çevrenin korunması ve tüketim kalıplarındaki değişiklikler, bunların muhtemelen en önemlileridir. Biyolojik ürünler tüm bu zorluklarla başa çıkmaya, daha azı ile daha fazla verim almaya ve kaynakları daha iyi kullanmaya yönelik çözümler sunmaktadırlar.

Peki, ya bunu daha iyi, daha az belirsizlikle yapabilir, daha verimli ve daha sürdürülebilir olabilirsek?

Mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum esaslı biyolojik uyarıcı hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?