28Haz

Bi̇tki̇lerde stres türleri̇. Çi̇ftçi̇ler i̇çi̇n temel rehber

Tıpkı insanlar olarak günlük yaşamlarımızda bizi zorlayan koşullarla baş etmek zorunda olmamız gibi, bitkiler de her zaman ideal ortamlarda yetişmezler ve kendilerini fizyolojik ve metabolik olarak olumsuz etkileyen dış koşullara maruz kalırlar.

Bu stres durumları, tam üretkenlik potansiyellerine ulaşmalarını veya bu potansiyeli geliştirmelerini engelleyerek, dünyanın başlıca bitki ve ağaç üretkenliği ve hayatta kalmasına ilişkin güçlü bir negatif etki yaratmaktadır.

Bu kısa rehberde, var olan stres türlerini, bunlara neyin sebep olduğunu ve piyasada bulunan çözümleri anlatacağız. Sakın kaçırmayın!

BİYOTİK VE ABİYOTİK STRESLER

Bitkilerdeki stres durumları, strese neden olan faktöre bağlı olarak iki büyük grupta değerlendirilebilir.

 

  • Biyotik stres faktörleri. Bunlara diğer canlı organizmalar, hayvanlar, böcekler, bitkiler, mantarlar, bakteriler, patojenler vb. sebep olur.
  • Abiyotik stres faktörleri: Sıcaklık, güneş radyasyonu, kuraklık, sel, tuzluluk, zirai uygulamalar, makine veya diğer tarım araçlarının kullanımı vb. fiziksel ve kimyasal faktörlerdir.

BİTKİLERDE STRES TÜRLERİ

Artık işimize dönelim. Bitkilerde en sık görülen stres türleri şunlardır:

1.- SICAKLIK STRESİ.

Çoğu bitki ısı stresine karşı hassas olup, sıcaklıklar tanımlanmış eşik değerlerinin üzerine çıktığında zarar görür. Örneğin yüksek sıcaklıklar fizyolojik ve metabolik hasara neden olur. Düşük sıcaklıklarda bitkiler büyümeyi durdurarak veya donarak nihayetinde ölürler.

 

2.- IŞIK EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞINDAN KAYNAKLI STRES.

Işık, karbonhidrat ve oksijen üretimi ile doğrudan ilişkili olan fotosentez için enerji kaynağıdır. Her bitki kendince ışık ve güneşe ihtiyaç duyar ve bunların eksikliği veya fazlalığı da büyüme ve gelişmeyi etkiler.

 

3.- PATOJEN, HAŞERE VE VIRÜS KAYNAKLI ENFEKSIYONLAR TARAFINDAN ÜRETILEN STRES.

Bitkiler, gelişimlerini sınırlayan veya etkileyen diğer zararlı organizmaların saldırılarına maruz kalabilir ve dahası, bunlarla mücadele etmeye yönelik kimyasal tedavilerin uygulanması da, uygulandıkları koşullara bağlı olarak stresli olabilir.

 

4.- BESİNLERİN EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞINDAN KAYNAKLI STRES.

Elbette, besin maddelerinin yokluğu bitkilerin ve meyvelerinin büyümesini etkiler, ancak azot ve fosfor gibi fazlalıklar da negatif etkiler yaratır.

 

5.- TUZ STRESİ.

Bu tür stres, topraktaki veya sulama suyundaki tuz fazlalığından kaynaklanabilir. Bu tuzluluk sorunlarında kötü sulama kontrolünün de etkisi olabilir.

 

6.- SU STRESİ.

Su stresi en sık görülen streslerden biri olup, bitki ölümlerinin başlıca nedenlerindendir. Su olmadan, terleme ve su emilimi arasında bir dengesizlik olur ve bitkiler besin maddelerini köklerden yapraklara taşıyamaz, bu da bitkinin büyümesini ve üretimini etkiler. Öte yandan, ortamda çok fazla su olması, oksijen eksikliği nedeniyle bitkinin büyümesini sınırlandıran bir dizi şoka neden olabilir.

 

7.- MEKANİK STRES.

Bu stres; budama, dikim veya seyreltme gibi tarımsal işlemlerde kullanılan tarım makineleri ve diğer araçlardan kaynaklanan hasar nedeniyle oluşur. Dolu, rüzgar vb. olumsuz hava koşullarının neden olduğu stresler de bu strese dahildir.

BİTKİLERDE STRESİ AZALTMAYA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Bitkilerdeki stresi azaltmak, ürünün kalitesini ve karlılığı korumaya yönelik en önemli sorumluluklardan biridir. Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak daha da büyük bir zorluktur.

Symborg olarak, biyoteknolojinin bunu başarmak için bir araç olduğuna inanıyor ve bitkilerde stresin azaltılmasını teşvik eden çok çeşitli çözümleri çiftçilerin kullanımına sunuyoruz. Aşağıda bazı örnekler sunulmuştur:

MycoUpResid MG ve Resid HC,  biyolojik uyarıcıları köklerin gelişimini teşvik ederken, besin ve su emilimini artırarak daha güçlü bitkiler elde edilmesini sağlar. Bu çözümler özellikle su stresi ve tuzluluk sorunları başta olmak üzere abiyotik stresin etkilerini gidermek için uygundur. Sonuç olarak, bitkiler kuraklıkla yüzleşmeye daha iyi hazırlanır.

Bir diğer biyolojik uyarıcı ise MycoUp Activ’dır. Hem abiyotik hem de biyotik stres için uygundur. Bu çözüm, patojenlerin varlığında bile üretimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlar.

TrichoSym Bio biyolojik uyarıcısı tuzluluk, kuraklık ve sel gibi abiyotik stresler karşısında bitki direncini artırır. Makro ve mikro besin maddelerini çözündürerek bitki beslenmesini iyileştirir ve kök sistemini geliştirme yetisini artırır.

VitaSoil WP, rizosferik mikroorganizmalara dayalı, biyotik ve abiyotik olmak üzere her iki stres türüyle başa çıkmak için tasarlanmış bir toprak yenileyicidir. Besin maddelerinin alınması engelini kaldırır ve toprağı çözer, azotu bağlar ve bitkinin maksimum besin ihtiyacı anlarında beslenme programını optimize etmesini sağlayan fosfor ve diğer eser elementleri çözünür hale getirir.

 

Gördüğünüz gibi, Symborg olarak DNA’mızda inovasyonla doğduk ve dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerin sürdürülebilir ve doğa için güvenli bir şekilde daha karlı hasatlar elde etmeleri için hazırız. Sizi bekliyoruz.

BİYOSTİMÜLAN ÇÖZÜMLER

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

productos-act.png
Biyostimülan çözümlerimizi keşfedin ve ürünlerinizin büyümesini, kalitesini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olun.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN