22Şub

Besinlerden en iyi şekilde nasıl yararlanılır ve gübre kullanımı nasıl optimize edilir?

Bitkinin daha düşük bir enerji maliyetiyle daha fazla besin emilimi yeteneğini artırmak, bitki beslemesine yaptığınız yatırımdan daha fazla yararlanmanızı sağlayacaktır. Mikorizal mantar Glomus iranicum var. tenuihypharum, Symborg’un bitkilerin besin alım verimliliğini artırarak bu karlılığı sağlamaya yönelik çözümüdür.

 

Tarım örgütü COAG’ın yakın tarihli bir analizine göre, bugün gıda üretmek bir yıl öncesine göre %29, on yıl öncesine göre %71 daha maliyetli. Bunun nedeni tarımsal girdi fiyatlarındaki aşırı yükseliştir. En yüksek artış ise, %62 ile gübre fiyatlarında gözlendi.

Çiftçiler, son 50 yılda tarımsal üretimde böylesine eşi görülmemiş bir fiyat artışı senaryosuna tanık olmadılar. Bu artış, kaynakları optimize etmeyi hayati hale getiriyor.

Bu nedenle bitki beslenmesi açısından karlılık çiftçiler için daha da önemlidir. Bugün, gübrelemeye yapılan yatırımdan daha fazla yararlanmak için daha fazla neden var, özellikle de çiftçiler, diğer nedenlerin yanı sıra bazı gübrelerin “yıkanarak” kaybedildiğinin  ve bitki tarafından alınamayacağı ve kayıp yaşanacağının farkındadır.

Ancak yatırımımızı karlı hale getirmek için bitkinin besin alım verimliliğini nasıl artırabiliriz? Okumaya devam edin.

 

Artan besin kullanım verimliliği (BKV)

Symborg, 10 yıldır çiftçilere bitki beslenmesini karlı ve sürdürülebilir bir şekilde optimize etmenin anahtarını sunuyor. Çözüm, bitkiye daha düşük bir enerji maliyetiyle daha fazla besin emebilme yeteneğini artıran ve böylece su ve besin kullanım verimliliğini sürdürülebilir bir şekilde artıran bir dizi biyolojik uyarıcı olan MycoUp, MycoUp Activ, Resid MG ve Resid HC, gibi biyoteknolojik araçlardan geliyor.

Bu çözümler, bitkilerin potansiyellerini artırmak için onlarla ortak yaşam içinde hareket eden ve mikoriza oluşturan özel mantarımız Glomus iranicum var tenuihypharumdan geliştirilmiştir.

 

Bitkinin her damla suyu ve her bir gram besin maddesini daha iyi kullanmasını nasıl sağlayabiliriz?

Mantar Glomus iranicum var. tenuihypharum, bitkilerle uzun süreli karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki kurar: bitki mantara fotosentezden elde edilen şekeri sağlar ve mantar bitkiye su ve besin sağlar. Bu ilişkiye “mikrobiyal ortak yaşam” denir.

Biyolojik uyarcılarımız söz konusu olduğunda, bu ilişki ekstra etkilidir, çünkü mantar fotosentez gibi önemli metabolik süreçleri aktive eder, sonuç olarak bitkiden daha fazla şeker alır ve karşılığında bitkiye daha fazla su ve besin sağlar. Fotosentetik kapasitedeki bu etkili artış, bitkinin daha fazla CO₂  yakalamasını sağlar.

Öte yandan mantar, emici kılcalların sayısı da dahil olmak üzere bitki de kök sistemi gelişimini teşvik eder. Bu şekilde mantarımız büyüyebilir ve daha fazla su ve besin emilimi için bitki ile daha fazla bağlantı kurabilir.

 

Glomus iranicum var. tenuihypharumu eşsiz kılan  nedir?

Glomus iranicum var. tenuihypharum sadece herhangi bir mikorizal mantar değildir. Spesifiik özellikleri sayesinde bitki ile bağlantısı olağanüstüdür. Kökün dışında küçük sporlar üretir. Size bahsettiğimiz emici tüyleri hatırlıyor musunuz? Biyolojik uyarıcılarımızla bu tüyler tıkanmazlar veya zarar görmezler. Bitki ayrıca iki kat daha fazla tuzluluk seviyesini ve daha yüksek gübre konsantrasyonlarını tolere eder.

Ancak, besin kullanım verimliliği (BKV) ile ilgili olarak, Glomus iranicum var tenuihypharum içeren biyolojik uyarıcılarımızın belirli bir özelliğiyle ilgileniyoruz: miselyumun bol üretimi. Mantar, suyu ve besinleri emebilen ve bunları şekerler için su ve besin alışverişi yaptığı bir hifa ağı kurarak kökten dışa doğru büyür. Glomus iranicum var. tenuihypharum, diğer mikorizal mantarlardan 4 kata kadar daha fazla  miselyum üretebilir.

 

Biyolojik uyarıcıların besin kullanım verimliliği (BKV) açısından faydaları nelerdir?

Symborg’un MycoUp biyolojik uyarıcısı ile bitkiye daha düşük enerji maliyetinde besin kullanım verimliliğini göstermek için bazı bilimsel çalışmalara bakalım.

Örneğin, Tarım Bilimi ve Teknolojisi Dergisi’nde yayınlanan yoğun tarım marulundaki makro ve mikro besin analizini ele alalım. Glomus iranicum var. tenuihypharum uygulaması, ortalama besin alımını %30’dan fazla ve yüksek klorofil içeriğini destekleyen mikro besinleri de en az % 32 artırır.

Benzer şekilde, mikorizal mantarımızın uygulanması, tuzlu geri kazanılmış suyun marul bitkileri üzerindeki zararlı etkilerini hafifletir. Göbek marulun makro ve mikro besin analizinin sonuçları, 90 günlük uygulamadan sonra her iki su türü için ortalama besin alımının % 50’den fazla arttığını göstermektedir.

Glomus iranicum var. tenuihypharumun etkileri üzerine güneydoğu İspanya’da narenciye gelişimi üzerine yapılan deneylerde , MycoUp ortalama besin alımını % 30’dan fazla artırır ve mikro besinler söz konusu olduğunda, Fino çeşidi limonlarında yüksek klorofil içeriğini %30’dan fazla artırır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, besin kullanım etkinliği (BKV) için Glomus iranicum var tenuihypharum mantarının bir başka faydası da, güneydoğu İspanya’nın tarımsal-iklimsel koşulları altındaki kavun bitkisinin (Cucumis melo L. cv. Hispano) kök sistemi ve verimliliği üzerindeki testlerle gösterildiği gibi, bitki kök hacmindeki ve keşfedilen toprak yüzey alanındaki artıştır.

 

 

Siz de bu sonuçları ürünlerinizde elde etmek istiyor musunuz? Biyolojik uyarıcılarımızın faydalarına buradan göz atabilirsiniz: