11May

Aşırı sıcaklara karşı mahsullere faydalı kilit noktalar

Daha uzun ve daha sık aşırı sıcaklık dönemleri bitkileri daha kalıcı abiyotik strese maruz bırakmaktadır. Günümüzde, tarıma uygulanan biyoteknoloji atılımları sayesinde, bitkilerin aşırı sıcaklıkların etkilerini hafifletmesine yardımcı olan biyolojik ürünler bulunmaktadır.

Son birkaç yılın sıcak hava dalgaları, İspanya’da kaydedilen gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklıklara yol açtı. Bu, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir doğa olayıdır ve insanları, hayvanları ve bitkileri olumsuz etkilemektedir.

Söz konusu mahsuller olduğunda, sıcaklığın etkileri, mahsullerde yarattığı fizyolojik ve metabolik stresin bir sonucu olarak verimdeki düşüşlerle yakından bağlantılıdır. 40ºC’nin üzerindeki çok yüksek sıcaklıklar mahsullerin metabolik duraklamaya girmesine yol açabilir. Bu metabolik duraklama, besin maddelerinin yer değiştirmesini engelleyerek meyvelerin gelişimi üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratır ve pazarlanabilir büyüklük derecelerine ulaşma potansiyellerini büyük ölçüde azaltır. Yıllık ortalama sıcaklıktaki 1ºC’lik bir artışın mahsul veriminde %4-10’luk bir düşüşe yol açabileceği tahmin edilmektedir.

“Abiyotik stres” terimine aşina değilseniz, bitkilerin fizyolojik, morfolojik ve biyokimyasal süreçlerini değiştiren çevresel faktörlerden oluştuğunu ifade etmeliyiz. Bu abiyotik faktörler arasında, bitki stresi üzerinde en büyük etkiye sahip olanı hem yüksek hem de düşük sıcaklıklardır.

Ne var ki, çiftçilerin aşırı sıcak ve aşırı soğuğun, mahsulleri üzerindeki etkilerini hafifletmek üzere ellerinde biyolojik çözümler mevcut. Bunların ne olduğunu keşfetmek ister misiniz? Okumaya devam edin!

 

Yüksek sıcaklıklar için biyolojik çözüm

Bu bağlamda, dünyanın dört bir yanındaki yetiştiriciler, yüksek sıcaklıkların etkilerini azaltmak amacıyla su yönetimini iyileştirmek ve yenilikçi teknolojiler kullanmak gibi tarımsal uygulamaları benimsemektedir.

Symborg bu noktada önemli bir rol oynuyor. Üreticilerin karşılaştığı zorlukların farkında olduğumuzdan, biyoteknolojiyi alternatif olarak öneriyoruz.

Mikroorganizma ve biyomoleküllerden geliştirilen biyolojik çözümlerle, ürünlerin verimlilik ve karlılığını, istenmeyen koşullarda bile sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde temin etmeye yardımcı oluyoruz.

Önerdiğimiz çözümler arasında, özel arbusküler mikorizal funguslar (AMF)  Glomus iranicum var tenuihypharum’a dayanan biyostimülanlar bulunmaktadır. Symborg’a özgü ve patentli olan bu fungus, fotosentez sırasında üretilen şekerler karşılığında fungusun bitki ile su ve besin alışverişinde bulunduğu uzun süreli bir simbiyotik ilişki kurar.

Bu simbiyotik ilişki sayesinde, bitkinin stomaları aşırı koşullarda bile daha uzun süre açık kalır ki bu da bitkinin metabolik döngülerini tamamlamaya ve meyvelerinin boyutunu artırmaya devam edebileceği anlamına gelir.

Glomus iranicum var. tenuihypharum’un sonuçlarından yararlanan bir mahsul örneği, İspanya’nın Murcia kentindeki erkenci kavundur. Bu mahsulde verimde %19,5’lik bir artış, 63-73 mm boyutlarında %17’lik bir artış ve 73-80 mm boyutlarında %3’lük bir artış gözlemledik. Tüm bunlar bölgedeki olumsuz toprak ve iklim koşullarına: yüksek yaz sıcaklıkları, 4 dS/m (metre başına 4 desiSiemens) elektrik iletkenliğine ve yaklaşık 8 pH değerine sahip topraklara rağmen gerçekleşti.

Bu yöntemle mahsuller, aşırı sıcaklıkların yanı sıra kuraklık veya yüksek tuzluluk koşulları gibi diğer abiyotik streslere karşı da daha fazla tolerans göstererek oldukça dirençli hale gelmektedir.

Hepsi bu kadar da değil: mahsuller – her bir damla sudan ve her bir gram besin maddesinden en iyi şekilde yararlanarak – daha da verimli hale geliyor ve artan verim ve iyileştirilmiş meyve kalitesi ölçütleri sayesinde daha da kârlı hale geliyor.

MycoUp, MycoUp Activ, Resid HC ve Resid MG, Glomus iranicum var. tenuihypharum fungusuna dayanan biyostimülan çözümlerimiz olup, bunları kullanarak mahsullerinizde tüm bu faydaları elde edebilirsiniz.

 

Yüksek sıcaklıkların ürünleriniz üzerindeki etkileriyle başa çıkmaya başlamak ve hasatlarınızın verimlilik ve kalitesini sağlamak mı istiyorsunuz? Biyolojik çözümlerimiz hakkında daha fazlasını buradan keşfedin: