Tarımsal biyolojik uyarıcılar, bitkinin büyümesini ve ürün (verim) kapasitesini geliştirerek bitkilerin doğal süreçleri üzerinde etki gösterirler. Biyolojik uyarıcıların amacı mahsullerin kalitesi ve verimliliğinin artırılması için önemli olan bitkinin doğal biyokimyasal süreçlerini desteklemektir.

Biyolojik uyarıcıların çalışma ilkeleri gübrelerden farklıdır, biyolojik uyarıcılar mevcut besleyici öğelerden bağımsız olarak etkinlik gösterirler. Buna ek olarak, Symborg’un biyolojik uyarıcı ürünleri her türde gübre kullanımıyla uyumludur.

 

BİYOLOJİK UYARICILARIN YARARLARI

Symborg tarafından geliştirilmiş yeni nesil biyolojik uyarıcıların birçok yararı vardır:

 • Toprağın gübre ve su alımını azami seviyeye çıkararak bitki gelişimini desteklerler ve tarımsal faaliyetlerden elde edilen verimi artırırlar.
 • Bitkilerin kuraklık ve tuzluluk oranına olan toleransını artırırlar.
 • Etkili miselyum ağı sayesinde toprağın yenilenmesine katkıda bulunarak degradasyonu (bozulma) önlerler.
 • CO2’yi hapsederek ve mantar biyo-kütlesine dönüştürerek karbondioksit kaybını engellerler.
 • Ekosistemlerin ekolojik fonksiyonlarını ve verimliliklerini stabilize ederler.
 • Biyolojik uyarıcılar organik ürünler olduklarından, bitkilerde istenmeyen kalıntı oluşumuna ve mahsulün ve bitkilerin genetik karakteristiğinin değişmesine yol açmazlar.

campo-suelo-scaled.jpg

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ:

Packshot-MycoUp-Generic.png

MYCOUP

Etken madde olarak özel olarak seçtiğimiz mikorizal fungusları içeren biyolojik aşılayıcı.

DAHA FAZLA BİLGİ
MycoUp-Activ-ENG.png

MYCOUP ACTIV

MycoUp ACTIV ile bitkiler maksimum düzeyde gelişirken bitki verimi de artar.

DAHA FAZLA BİLGİ
Packshot-ResidMG-Generic.png

RESID MG

Etken madde olarak özel olarak seçtiğimiz mikorizal fungusları içeren biyolojik aşılayıcı.

DAHA FAZLA BİLGİ
Packshot-ResidHC-Generic.png

RESID HC

Arbusküler mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren zirai amaçla kullanılmak için tasarlanmış organik ürün.

DAHA FAZLA BİLGİ
TrichoSym-Bio-Bottle-Web.png

TRICHOSYM BIO

Sıvı olarak geliştirilmiş organik uyarıcı, oda sıcaklığında stabildir ve oldukça etkilidir.

DAHA FAZLA BİLGİ

BİYOLOJİK UYARICILARIN DEVRİMİ

BİYOLOJİK UYARICILARIN BAŞLANGICI VE GELECEĞİ

Tarımsal faaliyetlerde biyolojik uyarıcı kullanımı tarımsal faaliyetlerin ilk başladığı zamanlara kadar uzanır. Çiftçiler her zaman mahsullerini artırmalarına yardım edecek doğal ürünleri kullanarak bitkilerini iyileştirmeye çalışmışlardır. Geleneksel olarak çiftlik gübresi, sıvı atık veya alg özütleri kullanılmıştır.

Öyleyse neden herkes şimdi tarımsal biyolojik uyarıcılardan bahsediyor? Yeni bir tarımsal devrimle mi karşı karşıyayız?

Son yıllarda çiftçiler hem toprak hem de bitki için iyi olduklarından daha iyi sonuçlar elde edebilecekleri mikroorganizmaları kullanmaya yöneldiler. Bu yeni nesil biyolojik uyarıcıların en göze çarpar örnekleri Symborg tarafından geliştirilen ürünlerdir.

Yıllarca süren araştırmalardan sonra Symborg biyolojik uyarıcılar sektöründe devrime yol açan mikorizal fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum keşfetti ve patentini aldı.

Glomus iranicum var. tenuihypharum NEDİR?

Glomus iranicum var. tenuihypharum bir mikorizal fungustur ve simbiyotik bir mikroorganizmadır. Fakat devam etmeden önce bu mikroorganizmanın kökenine biraz bakalım.

Toprakta hayat vardır.

Genel olarak rizosferde gelişir, burası bitkilerin köklerinin etrafındaki toprak alanıdır. Bu alan, kökler, farklı fonksiyonlara sahip mikroorganizmalar, besleyici öğeler, organik maddeler ve sudan oluşur. Topraktaki mikroorganizmalar ve bitki kökleri arasındaki etkileşim bu alanda gerçekleşir.

Mikroorganizmalar birbirleriyle ve bitkiyle etkileşime girerek bitki büyümesine yol açan bir ekosistem yaratırlar.

Üç tür mikroorganizma vardır:

 • Simbiyotik mikroorganizmalar: Bunlar bitkinin yaşaması için gerekli olan ve doğrudan bitkiyle etkileşimde olan mikroorganizmalardır.
 • İlişkisel mikroorganizmalar: Bu mikroorganizmalar bitkiye nüfus etmeden veya sadece kökün belirli bir kısmında yer alarak kökten toprağa doğru faaliyet gösterirler.
 • Serbest yaşayan mikroorganizmalar: Bunlar köklerin çevresinde gelişen ve köklerler serbest şekilde etkileşimde bulunan mikroorganizmalardır.

Yukarıda belirtildiği gibi, Glomus iranicum var. tenuihypharum simbiyotik mikroorganizmadır. Bitki bu fungusa yaşamını sürdürmesi için gerekli olan şekerleri sağlar, buna karşılık fungus da bitkiye besin öğeleri ve su sağlar. Bunlar biyolojik uyarıcı aktivitenin temel öğeleridir.

 

Bu tür simbiyozlara (ortak yaşam), mikorhizal simbiyoz denir ve bu simbiyoz, Symborg tarafından geliştirilen ürünlerin biyolojik uyarıcıların etkilerinin temelini oluşturur.

Glomus iranicum var. tenuihypharum İÇEREN Biyolojik uyarıcıların YARARLARI NELERDİR?

Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren zirai biyolojik uyarıcıların şu karakteristik özellikleri vardır:

BOL EKSTRAMATİK MİSELYUM ÜRETİMİ

Ekstramatik miselyum, mikorizal mantarlar ve dış arasındaki bitkisel ilişkiyi ifade eder; yani, mantar ile kökleri çevreleyen toprak arasındaki ilişki.

Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren biyolojik uyarıcıların daha fazla ekstramatik miselyum üretmesi, toprak ile bitki arasında daha fazla besleyici madde ve su geçişi olmasını sağlar.

Bol miselyum üretimi, bitkinin toprakta daha geniş bir alana yayılmasını ve bu sayede besleyici maddeler ve suyun bitkiye daha iyi geçmesini sağlar.

SPORLANMA KÖKLERİN DIŞINDA OLUR

Fungal  sporlanması ne anlama gelir? Glomus iranicum var. tenuihypharum gibi mikorizal fungusların sporları, fungusun genetik malzemesinin bir kısmını içerir, bunlar daha sonra çimlenerek bitkide kolonileşen hifa (dallanma gösteren veya göstermeyen mikroskobik telcikler, bunlar diğer mikrofilamentler (mikrotelcikler) ile birlikte miselyum da denilen (fungusun vejetatif gövdesini oluştururlar) üretimine neden olurlar.

Kısaca özetlemek gerekirse harici kök sporlanması, fungusun bitkide üremesi ve kolonileşmesi sürecine atfeder.

Bu üreme sürecinin bitki kökünün dışında gerçekleşmesinin avantajı kökün devamlılığına herhangi bir müdahalenin olmamasıdır. Bu sayede bitki daha fazla kök üretmek için daha çok enerji harcayabilir ve böylelikle besleyici maddelerin ve suyun emilmesi sürecinin sürekliliği sağlanabilir.

TÜM GÜBRE TÜRLERİYLE UYUMLULUK GÖSTERİR

Biyolojik uyarıcılar bu türü tuzluluk koşullarına karşı yüksek direnç gösterir. Bu nedenle yüksek elektriksel geçirgenliği olan topraklarda oldukça etkilidir ve tüm yoğun zirai gübreleme protokollerinde mükemmel şekilde uygulanabilir.

Biyolojik uyarıcılar Hasada nasıl katkı sağlarlar?

Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren biyolojik uyarıcıların bitki başına su emilimini arttırırlar, bu sayede bitki beslenmesini dengeler ve gübre kullanımını optimize ederler.

Bu biyolojik uyarıcılar ayrıca bitkinin fizyolojik aktivitesini de artırırlar, yani daha iyi fotosentetik faaliyetlere, daha etkili su kullanımına ve bitkide daha fazla rezervin oluşmasına yol açarlar.

Bununla beraber bitkinin hormonal dengesine de katkı sağlarlar. Bunun sonucunda:

 • Kök sistemi gelişir
 • Meyve bağlanması, hacmi ve kalitesi artar (Briks derecesi, sıkılık, sertlik, hasat sonrası vb.)
 • Dengeli bir beslenme sağlanır

PEKİ YA SONUÇLAR?

Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren Symborg biyolojik uyarıcıların kullanılmasıyla veriminiz artar ve toprağın kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri iyileşir.

FAKAT BU BİYOLOJİK UYARICILAR NELERDİR?

Symborg tarafından geliştirilen ve spesifik ve özel mikorizal fungus türü olan Glomus iranicum var. tenuihypharum içeren ürünler şunlardır: MycoUp, MycoUp Activ, Resid MG (mısır ve tahıllar için) ve Resid HC (özellikle tohum kaplanması için).

Eğer yukarıda bahsedilen tüm konularda garanti veren ve etkili bir ürün arıyorsanız sizi web sitemize göz atmaya ve herhangi bir vaatte bulunmadan gerekli olduğunu düşündüğünüz tüm bilgileri bizden istemeye davet ediyoruz.

Bizimle iletişime geçmeye çekinmeyin. İhtiyacınız olan tüm bilgileri sağlayacağız ve uzmanlarımızdan biri kişisel olarak sizin talebinizi yönetecek, böylece sizinle bireysel olarak ilgilenecek ve tüm sorularınızı yanıtlayacağız.