AR-GE & İNOVASYON BMM

Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayan Yenilikçi çözümlerle biyolojik tarımsal faaliyetler sektöründe küresel çapta lider olmak.

BMM BÜTÜNLEYİCİ MİKROBİYAL MODEL

Symborg’un Bütünleyici Mikrobiyal Modeli, tarımsal toprakları dengeleme ve bitkinin optimal gelişimi için gerekli farklı fonksiyonları yerine getirebilme hedefiyle sinerji içinde çalışabilme konusundaki yüksek etkililiklerinden dolayı seçilmiş farklı türdeki mikroorganizmaların oldukça spesifik ve özel türlerinin yönetimine dayanır.

“Yıllarca süren araştırmalardan sonra ve teknolojik gelişmeler sayesinde, araştırmacılar toprakta yaşayan mikroorganizmaların kesin gen yapıları, toprağın ihtiyaçları ve bu mikroorganizmaların davranışları gibi konularda daha iyi anlayışa sahip olmuşlardır. Böyle bir anlayışın sonucu olarak bitkinin fizyolojik durumunu iyileştirmek, üretimi artırmak ve patojenlere karşı daha iyi savunma sağlamak için mikrobiyal ilişkileri kullanabiliyoruz.”

Bu bilgiye ve çiftçilerin ihtiyaçlarına dayanarak, Symborg Bütünleyici Mikrobiyal Modeli geliştirmiştir; bu model, firmanın biyo-pestisit, biyo-gübre ve biyo-uyarıcı özelliklerinden ve tarımsal sistemlerdeki yüksek etkinliğinden dolayı seçtiği farklı türdeki mikroorganizmaların oldukça spesifik ve özel türlerinin yönetimine dayanır.

Mikroorganizmaların tarımsal toprakları dengeleme ve bitkinin optimal gelişimi için gerekli farklı fonksiyonları yerine getirebilme hedefiyle sinerji içinde çalışabilecek farklı ırkları firma tarafından seçilmiştir.

“Bu model sayesinde kârlılık oranı daha yüksek ve daha sürdürülebilir bitkiler elde edebiliyoruz. Bu durum kuruluşundan beri Symborg’un ana hedefi olmuştur.”

 

Symborg’un özel mikroorganizmalarından biri mikorizal fungus olan Glomus iranicum var. tenuihypharum ’dur. Bu fungus bitki kökleriyle etkileşime girer ve her iki taraf için de faydalı olan simbiyotik (ortak yaşam) bir ilişki geliştirir: Bitki bu fungusa yaşamını sürdürmesi için gerekli olan şekerleri sağlar, buna karşılık fungus da bitkiye topraktan gerekli besin maddelerini ve suyu sağlar. Bunlar biyolojik uyarıcı aktivitenin temel öğeleridir. Topraksız tarım, sera ve dışarıda yetiştirme gibi farklı koşullar altında her türlü bitkinin fizyolojik durumunu iyileştirir ve bitki verimliliğini artırır.

Söz konusu ırklar seçildikten sonra Symbrg toprağın verimini ve biyolojik aktivitesini artırmak için mikrobiyom (tüm mikroorganizmalar) kompleksi oluşturmak üzere bu ırkların birlikte nasıl hareket ettiğini değerlendirdi.

PrevNext

AR-GE & İNOVASYON Metodu BMM

BAŞARI HİKÂYELERİ:

Bütünleyici Mikrobiyal Model (BMM) yönetimiyle, Symborg yapraklı sebzelerden üzümsü meyvelere, meyvelerden zeytine, üzümden sera bitkileri ve tahıllara kadar farklı türden bitkilerin veriminin %8‘den %45’e çıkmasını sağlamıştır.

Bu sonuçlar Murcia’da yürütülen Ramyle domates türü ile yapılan teste dayanmaktadır, bu ürün ekim yapılan metrekare başına bir kilograma kadar ürün artışı göstermiştir. Ayrıca kavun ve sofralık üzüm gibi meyvelerde Bütünleyici Mikrobiyal Model (BMM) oldukça anlamlı artışlar göstermiştir. Gözde ve değerli bir karpuz türü olan Almería plantasyonunda metrekare başına %40’lara varan ürün artışları kaydedilmiştir. Bir diğer örnek de metrekare başına %1,4’lük artış gösteren salatalık ve 10 dekar başına %4,9’luk artış gösteren sofralık üzümdür.